YÜZER PLATFORM

TEMSA yüzer platform sistemleri, plastik ve modüler yapıya sahip ponton (pontoon) sistemleridir. Polietilen esaslı plastik hammadde kullanılarak üretilen duba modülleri, hem birbirleri ile hem de ara bağlantı parçaları ve aksesuarlarla uyumludur. 
Sistem parçaları kullanılarak bir yapı oluşturulduktan sonra aynı parçalarla yeni ve farklı yapılar elde etmek mümkündür. Aynı zamanda mevcut yapıya ilaveler yaparak sistemideğiştirme ya da büyütme imkanı mevcuttur.
TEMSA yüzer platform sistemlerinde kullanılan duba modülleri 50 cm x 50 cm x 40 cm (yükseklik) ebatlarında olup oluşturulacak sistemler 50 cm’nin katlarışeklinde büyütülebilir. Gerekli durumlarda (daha fazla yükseklik ve yüzdürücülük elde etmek vb) dubalar üstüste de monte edilebilir.
TEMSA yüzer platform sistemleri ile;
• yüzer dubalar
• yüzer iskeleler
• yüzer havuzlar
• yüzer marinalar
• yüzercafe ve evler
• balıkçı barınağı iskeleleri
• etkinlik ve konser platformları
• yüzme yarışları için platformlar
• su sporları aktiviteleri için platformlar
• su sporları için hakem ve gözlemci platformları
• endüstriyel amaçlı çalışma ve drenaj platformları
• hidroelektrik santraller için pislik tutucu bariyerler
gibi pek çok sistem ve yapı oluşturulabilir.