9-16-25M2 DUBA

Ürün Açıklaması

Ürün Kodu:

TEMSA yüzer platform sistemleri, plastik ve modüler yapıya sahip ponton (pontoon) sistemleridir. Polietilen esaslı plastik hammadde kullanılarak üretilen duba modülleri, hem birbirleri ile hem de ara bağlantı parçaları ve aksesuarlarla uyumludur. 
Sistem parçaları kullanılarak bir yapı oluşturulduktan sonra aynı parçalarla yeni ve farklı yapılar elde etmek mümkündür. Aynı zamanda mevcut yapıya ilaveler yaparak sistemideğiştirme ya da büyütme imkanı mevcuttur.
TEMSA yüzer platform sistemlerinde kullanılan duba modülleri 50 cm x 50 cm x 40 cm (yükseklik) ebatlarında olup oluşturulacak sistemler 50 cm’nin katlarışeklinde büyütülebilir. Gerekli durumlarda (daha fazla yükseklik ve yüzdürücülük elde etmek vb) dubalar üstüste de monte edilebilir.
<<-- Bi Önceki Ürün                                                                                                                            Bi Sonraki Ürün -->>

BU ÜRÜNE AİT UYGULAMALARIMIZ